Dịch Vụ Phòng Vip 2 (Phòng rộng + Smart TV + có cửa sổ + ghế tình yêu)

PHÒNG PINK SKY (P.102)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG ĐẠI DƯƠNG (P.205)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG TRUNG QUỐC (P.202)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PURPLE ROOM (P.104)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG NGÔI NHÀ XANH (P.204)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG TITANIC (P.304)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG HY LẠP (P.305)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
BLACK ROOM ( 206 )
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Phòng 404
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Phòng Trung Hoa (p307)
Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina