Dịch vụ phòng Vip 1 ( Phòng đẹp + Smart TV + có cửa sổ + BDSM + ghế tình yêu)

PHÒNG LUXURY 108
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG TRÁI TIM (P.105)
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG NHẬT BẢN (P.203)
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài
SMART ROOM ( P.002 )
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài + đồ chơi BDSM
WHITE ROOM ( 208 )
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Bàn trang điểm + Tủ quần áo + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài
Special Room 601
Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài + Đồ chơi BDSM + Tủ quần áo + cửa sổ
Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina