Dịch Vụ Phòng Vip 4 (Phòng rộng, Tủ đồ cosplay + BDSM, Smart TV, Có bồn jacuzzi và ghế tình yêu)

PHÒNG CÂY DỪA (P.201)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG 3D (P.101)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + BDSM + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài
QUEEN ROOM (P.401)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG PARIS (P.301)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG (P.302)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Tủ đồ cosplay + BDSM
PHÒNG BÁN NGUYỆT (P.402)
Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina