Dịch Vụ Phòng Vip 5 (Có phòng xông hơi + Smart TV + Netflix + Tủ đồ cosplay + BDSM + bồn tắm siêu to + ghế tình yêu + VIEW NGẮM MÁY BAY )

BARBIE ROOM ( 201)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
INDOCHINE ROOM ( 502 )
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + Bàn trang điểm + Tủ quần áo + Bồn tắm siêu lớn view ngắm máy bay + Cửa sổ lớn + phòng Xông Hơi bên ngoài
PARADISE (406)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
PHÒNG HẠNH PHÚC 407
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
Phòng Trung Hoa (p307)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + Bồn tắm dài + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Phòng 50 sắc thái (P.306)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
RED ROOM ( 501 )
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Bồn tắm siêu lớn view ngắm máy bay + cửa sổ lớn + bàn ghế sofa + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
JAPANESE ROOM ( 207 )
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài + bàn trang điểm
Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina