Dịch Vụ Phòng Vip 5 (Có phòng xông hơi + Smart TV + Tủ đồ cosplay + BDSM + bồn tắm siêu to + ghế tình yêu + VIEW NGẮM MÁY BAY )

INDOCHINE ROOM ( 502 )
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
PHÒNG HẠNH PHÚC 407
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
Phòng 50 sắc thái (P.306)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
PARADISE (406)
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng
RED ROOM ( 501 )
Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài
Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina