KING ROOM (P503)

Các dịch vụ khác

SMART ROOM ( P.002 )
SMART ROOM ( P.002 )

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG PLAYBOY VIP ( P001 )
PHÒNG PLAYBOY VIP ( P001 )

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TITANIC (P304)
PHÒNG TITANIC (P304)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

Phòng Trung Hoa (p307)
Phòng Trung Hoa (p307)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi...

Special Room 601
Special Room 601

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

JAPANESE ROOM ( 207 )
JAPANESE ROOM ( 207 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

BLUE ROOM ( 602 )
BLUE ROOM ( 602 )

Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi trong phòng

WHITE  ROOM ( 208 )
WHITE ROOM ( 208 )

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

RED ROOM ( 501 )
RED ROOM ( 501 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PARADISE (406)
PARADISE (406)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

Phòng 50 sắc thái (P.306)
Phòng 50 sắc thái (P.306)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

PHÒNG FAMILY 106
PHÒNG FAMILY 106

Giờ đầu 210.000 - sau 60.000 Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một...

PHÒNG BÁN NGUYỆT (P.402)
PHÒNG BÁN NGUYỆT (P.402)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HOÀNG GIA (P.103)
PHÒNG HOÀNG GIA (P.103)

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

Phòng 404
Phòng 404

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HẠNH PHÚC 407
PHÒNG HẠNH PHÚC 407

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

PHÒNG LUXURY 107
PHÒNG LUXURY 107

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG (P.302)
PHÒNG NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG (P.302)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Tủ đồ cosplay + BDSM

BLACK ROOM ( 206 )
BLACK ROOM ( 206 )

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG LV (P.403)
PHÒNG LV (P.403)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + BDSM + Tủ đồ Cosplay + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG PARIS (P.301)
PHÒNG PARIS (P.301)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NHẬT BẢN (P.203)
PHÒNG NHẬT BẢN (P.203)

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

 INDOCHINE ROOM ( 502 )
INDOCHINE ROOM ( 502 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

QUEEN ROOM (P.401)
QUEEN ROOM (P.401)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TRÁI TIM (P.105)
PHÒNG TRÁI TIM (P.105)

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HY LẠP (P.305)
PHÒNG HY LẠP (P.305)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG LUXURY (P.303)
PHÒNG LUXURY (P.303)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Tủ đồ cosplay + BDSM + Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG 3D (P.101)
PHÒNG 3D (P.101)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + BDSM + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG CÂY DỪA (P.201)
PHÒNG CÂY DỪA (P.201)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NGÔI NHÀ XANH (P.204)
PHÒNG NGÔI NHÀ XANH (P.204)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG CÁ HEO (P.405)
PHÒNG CÁ HEO (P.405)

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG LUXURY 108
PHÒNG LUXURY 108

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PURPLE ROOM (P.104)
PURPLE ROOM (P.104)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TRUNG QUỐC (P.202)
PHÒNG TRUNG QUỐC (P.202)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG ĐẠI DƯƠNG (P.205)
PHÒNG ĐẠI DƯƠNG (P.205)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG PINK SKY (P.102)
PHÒNG PINK SKY (P.102)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG GYM
PHÒNG GYM

Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một chủ đề khác nhau giúp các mem đổi gió, từ Nhật Bản tới Paris hay qua tới tận Vatican. Giường chiếu ở đây khá phong phú với giường chữ nhật...

HỒ BƠI
HỒ BƠI

Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một chủ đề khác nhau giúp các mem đổi gió, từ Nhật Bản tới Paris hay qua tới tận Vatican. Giường chiếu ở đây khá phong phú với giường chữ nhật...

Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina