SUN ROOM ( P.404 )

Các dịch vụ khác

SMART ROOM ( P.002 )
SMART ROOM ( P.002 )

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài + đồ chơi BDSM

PHÒNG PLAYBOY VIP ( P001 )
PHÒNG PLAYBOY VIP ( P001 )

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Netflix + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + Tủ đồ Cosplay + Bồn tắm Jacuzzi + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TITANIC (P304)
PHÒNG TITANIC (P304)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Tủ quần áo + Cửa sổ + phòng Xông Hơi bên ngoài

Phòng Trung Hoa (p307)
Phòng Trung Hoa (p307)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + Bồn tắm dài + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

Special Room 601
Special Room 601

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài + Đồ chơi BDSM + Tủ quần áo + cửa sổ

JAPANESE ROOM ( 207 )
JAPANESE ROOM ( 207 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài + bàn trang điểm

BLUE ROOM ( 602 )
BLUE ROOM ( 602 )

Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + Bồn tắm siêu lớn + View ngắm máy bay + đồ BDSM + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi trong phòng.

WHITE  ROOM ( 208 )
WHITE ROOM ( 208 )

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Bàn trang điểm + Tủ quần áo + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

RED ROOM ( 501 )
RED ROOM ( 501 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Bồn tắm siêu lớn view ngắm máy bay + cửa sổ lớn + bàn ghế sofa + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

KING ROOM (P503)
KING ROOM (P503)

Giá h (300k + 150k) Dịch vụ gồm: Smart TV 55 inch+ ghế Tình Yêu + bồn tắm siêu rộng + Tủ đồ cosplay +phòng Xông Hơi bên ngoài

Phòng 50 sắc thái (P.306)
Phòng 50 sắc thái (P.306)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

PHÒNG FAMILY 106
PHÒNG FAMILY 106

Giờ đầu 210.000 - sau 60.000 Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một...

PHÒNG BÁN NGUYỆT (P.402)
PHÒNG BÁN NGUYỆT (P.402)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HOÀNG GIA (P.103)
PHÒNG HOÀNG GIA (P.103)

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HẠNH PHÚC 407
PHÒNG HẠNH PHÚC 407

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

PHÒNG LUXURY 107
PHÒNG LUXURY 107

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG (P.302)
PHÒNG NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG (P.302)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Tủ đồ cosplay + BDSM

BLACK ROOM ( 206 )
BLACK ROOM ( 206 )

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + tủ đồ Cosplay + bàn trang điểm + phòng Xông Hơi bên ngoài

PARADISE (406)
PARADISE (406)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi trong phòng

PHÒNG LV (P.403)
PHÒNG LV (P.403)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + BDSM + Tủ đồ Cosplay + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG PARIS (P.301)
PHÒNG PARIS (P.301)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NHẬT BẢN (P.203)
PHÒNG NHẬT BẢN (P.203)

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

 INDOCHINE ROOM ( 502 )
INDOCHINE ROOM ( 502 )

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Netflix + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + Bàn trang điểm + Tủ quần áo + Bồn tắm siêu lớn view ngắm máy bay + Cửa sổ lớn + phòng Xông Hơi bên ngoài

QUEEN ROOM (P.401)
QUEEN ROOM (P.401)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + Ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TRÁI TIM (P.105)
PHÒNG TRÁI TIM (P.105)

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG HY LẠP (P.305)
PHÒNG HY LẠP (P.305)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG LUXURY (P.303)
PHÒNG LUXURY (P.303)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Tủ đồ cosplay + BDSM + Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG 3D (P.101)
PHÒNG 3D (P.101)

Giá h (190k + 70k) Dịch vụ gồm: Smart TV + BDSM + Ghế Tình Yêu + phòng Xông Hơi bên ngoài

BARBIE ROOM ( 201)
BARBIE ROOM ( 201)

Giá h (200k + 80k) Dịch vụ gồm: Smart TV + ghế Tình Yêu + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG CỔ TÍCH (P.204)
PHÒNG CỔ TÍCH (P.204)

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Bồn tắm dài + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG NGỌC BÍCH (P.405)
PHÒNG NGỌC BÍCH (P.405)

Giá h (180k + 60k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Bồn tắm + Phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG LUXURY 108
PHÒNG LUXURY 108

Giá h (120k + 40k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PURPLE ROOM (P.104)
PURPLE ROOM (P.104)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Đồ chơi BDSM + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG TRUNG QUỐC (P.202)
PHÒNG TRUNG QUỐC (P.202)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG ĐẠI DƯƠNG (P.205)
PHÒNG ĐẠI DƯƠNG (P.205)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG PINK SKY (P.102)
PHÒNG PINK SKY (P.102)

Giá h (140k + 50k) Dịch vụ nâng cấp thêm gồm: Ghế Tình Yêu + Smart TV + Bàn trang điểm + phòng Xông Hơi bên ngoài

PHÒNG GYM
PHÒNG GYM

Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một chủ đề khác nhau giúp các mem đổi gió, từ Nhật Bản tới Paris hay qua tới tận Vatican. Giường chiếu ở đây khá phong phú với giường chữ nhật...

HỒ BƠI
HỒ BƠI

Khách sạn tình yêu TÂN BÌNH địa chỉ 36b Cống Lở, Tân Bình. Mỗi phòng được thiết kế với một chủ đề khác nhau giúp các mem đổi gió, từ Nhật Bản tới Paris hay qua tới tận Vatican. Giường chiếu ở đây khá phong phú với giường chữ nhật...

Đặt phòng
© 2018 HOTEL TÂN BÌNH. All rights reserved. Design by Nina